Jak zjistit, zda je Vaše prezentace úspěšná? Kolik návštěvníků za dané období Vaše stránky navštívilo? Zda není v cestě mezi požadovanou informací a návštěvníkem nějaké úzké místo, nebo zda se prezentace zobrazuje správně na všech zařízeních?
Pro tyto účely všechny prezentace procházejí průběžnými testy dostupnosti, probíhá pravidelná reindexace obsahu a pravidelně se generují statistické výstupy a kontrolují se logy jednotlivých služeb.
Většina našich webů navíc využívá pokročilých analýz s pomocí technologií Google Analytics, kde je možné sledovat změny návštěvnosti s souvislostech se změnami obsahu webové prezentace.
Většinu požadavků, plynoucích ze systémových oznámení vyřeší naše systémy autonomně a za běhu, v případě vážného problému máme k dispozici technickou podporu, která v co nejkratším čase problém vyřeší.